Přejít k hlavnímu obsahu

Repozitář

LINDAT/CLARIAH-CZ je české centrum zaměřené na data,
které poskytuje certifikované uložiště a služby počítačového zpracování jazyka.

Clarin Centre B Open Access
 

Projekty

Malach

Centrum vizuální historie

Centrum poskytuje badatelům, pedagogům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup k digitálním archivům orálně historických rozhovorů (cca 56 tis.) a výpovědí (cca 5 tis.).

logo MFF

Mnichovská dohoda

Zpravodajské materiály

Kolekce 35 zpravodajských šotů, které se soustředí na politické a společenské dění probíhající v Československu v období září a října 1938 před a po Mnichovské dohodě.

logo Národního Filmového Archivu

Bibliografie

dějin Českých zemí

Nepostradatelný zdroj informací pro historické vědy a příbuzné obory. Poskytuje souhrn veškeré dostupné produkce včetně rozsáhlé regionální literatury.

Memori

Bohemikální prameny

Portál MEMORI je souborem českých pramenů, jehož hlavním účelem je podpořit a usnadnit výzkumu zdrojů zejména z období středověku a raného novověku.

Jan Patočka

Archiv sebraných spisů

Filozofické dědictví, které bylo dříve skryto před českou tajnou státní policií, je dnes zveřejněno, důsledně katalogizováno a je k dispozici pro výzkumné potřeby.

Arne Novák

Digitální knihovna

Dílo prof. Arna Nováka, literárního vědce, kritika, historika a esejisty. V současnosti jsou zahrnuty digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU.

logo MUNI

Digitální knihovna

Kramerius

Národní digitální knihovna obsahuje plné texty digitalizovaných dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století. Umožňuje přístup i k publikacím od r. 1801 do současnosti.

logo Národní knihovny

ČDK

Národní agregátor

Česká digitální knihovna umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v ČR. 

ParCzech

Parlamentní data

Česká parlamentní data zkompilovaná do korpusu s lingvistickými anotacemi, který je dostupný ke stažení a prohledatelný v uživatelsky přívětivých nástrojích. Texty i audio. Verze 3.0 ke stažení.

logo MFF

ParlaMint

Parlamentní data

Vícejazyčná kolekce korpusů parlamentních debat z období před COVID-19 (většinou od 2015) a v době COVID-19 (od listopadu 2019). Verze 2.1 ke stažení.

logo MFF

Jazyková příručka

Příručka českého jazyka

Internetová jazyková příručka jako první jazyková pomůcka svého druhu obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel a výklad vybraných pravopisných a gramatických jevů.

Academy of Sciences of the Czech Republic logo UJC

Jazykový atlas

Česká nářečí

Upravená verze Českého jazykového atlasu ve formátu HTML. Rozsáhlé dialektologické dílo unikátním způsobem zachycuje česká regionální nářečí druhé poloviny 20. stol.

Academy of Sciences of the Czech Republic logo UJC

Vokabulář webový

Historická čeština

Internetová aplikace, která zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznávání historické češtiny. Kromě bohaté slovníkové literatury obsahuje i primární staro- a středněčeské jazykové prameny.

Academy of Sciences of the Czech Republic logo UJC

Bosworth Toller

Slovník staré angličtiny

Online verze doposud největšího slovníku staré angličtiny, tedy jazyka užívaného anglosaskými kmeny na Britských ostrovech zhruba mezi lety 700-1100 n. l.

logo FFUK

Lipnická bible

Elektronická edice

Elektronická edice biblického kodexu dokončeného v květnu 1421 v Lipnici nad Sázavou. Původní bohatě zdobený manuskript odráží dobové náboženské spory a je tak vzácným svědkem neklidného období českých dějin.

logo FFUK

Nástroje pro počítačové zpracování přirozeného jazyka

Obohaťte své texty
Ať jsou lépe prohledatelné

Vzdělávání rozšiřte své znalosti

Události v DH